Dinas Perdagangan Kota Surakarta

Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.