Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan bidang perumahan kawasan permukiman dan pertahanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.