Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.